Vedurijuhtide sertifitseerimiskoolituse ajakava

Vedurijuhtide sertifitseerimise koolituse programmid

Sertifitseerimise õppekava

 

Nr Õppekava teema
1 Teoreetiline koolitus
1.1. Veeremi ehitus
1.2. Veeremi automaatpidurid
1.3. Liiklusohutuse tagamise seadmed. Raadioside
1.4. Veeremi juhtimine, avariirežiimidel töötamine. Veeremi tehnohoole
1.5. Raudteeseadus. Tehnokasutuseeskiri. Instruktsioonid. EL direktiivid. Õnnetusjuhtumist või vahejuhtumist pädevate ametiasutuste teavitamine ja tegutsemine ning vastutavad töökohad. Liiklusohutuse tagamine.
1.6.  Ohutusjuhtimise süsteem.
1.7. Vedurimeeskonna töötervishoid ja tööohutus. Raudtee ohutus.
1.8. Liikluskorraldus infrastruktuuri piirkonnas.
2 Praktilise koolituse kord
2.1. Veduri ja rongi juhtimise omandamine raudtee infrastruktuuri piirkondades kogenud ja õppimise ajaks kinnitatud vedurijuhi juhendamisel ning vastutusel.
2.2. Infrastruktuuri piirkondades veeremi juhtimise oskuste omandamise kontrollimine vedurijuht-instruktori poolt.