Vedurijuhtide õppeprogramm sertifikaadi pikendamiseks

Täiendav õppeprogramm vahepealseks ametioskuste sertifikaadi vastavuse kontrollimiseks.

NR Õppekava teemad Tundide arv
1 Ülevaade küsimustest, mis on seotud üldiste vedurijuhi ametialaste teadmiste ja nõuetega, vastavalt Raudteeseaduse paragrahv 64 sätetele  

1-3

2 Muudatused liikluskorralduses rongide ja teenindus- ja manöövritööde piirkonnas.  

1-2

3 Muudatused veduri juhtimisel veduri moderniseerimise korral. 1
4 Veduri töö avariirežiimid. Tegutsemise kord mittestandardsetes olukordades. 2
5 Vedurimeeskondade töötervishoid ja tööohutus. Tuleohutus raudteetranspordil. 2
6  Ohutusjuhtimise süsteem 1
Kokku 8-11