Moskva

Tunnustati raudteeohutusega tegelejaid

Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2015 tunnustati raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone, kelle hulka kuulub ka Go Rail. Teenetemärgid ja tänukirjad andis üle siseminister Hanno Pevkur.

ASi Go Rail nõukogu liige Tiit Pruuli rõhutas sündmusel riigi ja eraettevõtjate moraalset vastutust raudteeõnnetuste ennetustöös. 

„Tihti tegeldakse ainult nende asjadega, mis seaduse järgi ametkonna või ettevõtte vastutusalasse kuuluvad. Tähelepanuta jäetakse moraalne vastutus. Nii jäävad mitmed olulised teemad eikellegimaale, halli tsooni, millega keegi ei tegele. Raudteeohutuse ennetustöö on just selline valdkond, mis kukub eri ametkondade vahele ja millega tegelemise eest preemiat ei maksta. Õnneks on hea kodanikuühiskonna näiteks olemas OLE fanaatiline seltskond, kes teeb seda tänuväärset tööd oma põhitöö kõrvalt ja järjest enam vabatahtlikke, kes siia siiski aastaid on panustanud,“ sõnas Pruuli.

Kõige kõrgema tunnustuse, tänumeene „Kuldne tõkkepuu 2015“ pälvis Maanteeameti töötaja Kai Kuuspalu vabatahtliku raudteeohutusalase ennetustegevuse kaasamise eest erinevatesse liiklusohutuse parendamisega seotud tegevustesse. 

OLE on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Lähemalt sündmusest: http://ole.ee/2015/04/tanusundmus-kuldne-tokkepuu-2015/

ruut

15. aprill 201515. aprill 2015

Facebook