Moskva

Piletite broneerimisel nüüdsest laiemad võimalused

Alates 30.05.2010 on ASil GoRail võimalik broneerida kohti/sõidupileteid SRÜ ja Baltimaade linnadest väljuvatele rahvusvahelistele reisirongidele. Broneerida on võimalik kuni kaheks päevaks. Iga pileti vormistamisel lisandub teenustasu 3 € (46,94 EEK).

15. mai 201015. mai 2010

Facebook