Multimodaalsed veod

Multimodaalsed veod

Kaupade toimetamisel suurte vahemaade taha on mõistlik ühe veoliigi asemel kasutada optimaalsemaid võimalusi. Multimodaalse kaubaveo puhul kombineeritakse mere-, raudtee-, maantee- ja õhutransporti ning terminalide ja sadamate infrastruktuuri. Sellist tüüpi veod võimaldavad tarnida kaupasid üle kogu maailma operatiivselt ja säästlikult.