Moskva

Go Rail lõpetab reisijateveo Tallinna-Moskva rongiliinil

Viimane Go Raili rong väljub Tallinnast Moskvasse 17. mail kell 19.10 ning Moskvast Tallinna 18. mail 2015 kell 18.05.

Sõit neil kuupäevadel toimub raudteeremondist tulenevalt muudetud sõiduplaani alusel. Viimane reis jõuab Tallinna Balti jaama 19. mail 2015 kell 10.46. 

Go Raili juhataja Alar Pinsel avaldab lootust, et riigiettevõtete Eesti Raudtee ning Venemaa Raudtee vahelised läbirääkimised Tallinna-Moskva liini edasiseks teenindamiseks osutuvad edukaks ning ajalooline rongiühendus kahe naaberriigi pealinnade vahel säilib. Ainuüksi omavahenditest tegutseval eraettevõttel pole liini opereerimist võimalik majanduslikel põhjustel jätkata.

Go Rail tänab kõiki 2,5 miljonit reisijat, keda on ettevõttel olnud au teenindada aastast 1998.

IMG_2115

15. mai 201515. mai 2015

Facebook