Meist

Meist

Oleme 100% eestimaisel erakapitalil põhinev transpordiettevõte. Meie põhitegevuseks on reisijate- kui kaubaveo teenuse osutamine raudteel. Lisaks pakume erinevaid manöövertöid reisi- ja kaubarongidele nii jaamades, terminalides kui ka tööstuslikel raudteeharudel.

Meie veeremipark on Eesti suurimaid ning sisaldab kõiki enam levinud veduritüüpe. Peame lugu jätkusuutlikust majandamisest ning soovime olla oma klientidele kindel ja turvaline partner.

Pidades tähtsaks ohutut ja turvalist raudteeliiklust, toetame MTÜ Operation Lifesaver Estonia tegevust, võttes vastutustundliku raudtee-ettevõtetena aktiivselt osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis.

Kuulume eestimaisel kapitalil põhinevasse Go Groupi kontserni, mille neli põhisuunda on transport, turism, inseneeria ja kinnisvara, andes tööd enam kui 1000 oma ala spetsialistile.

AS GoRail
Registrikood: 10541949

Toompuiestee 37, 10133
Tallinn, Eesti

Pangarekvisiidid: a/a 221011977710 (Swedbank AS)

Ajalugu

Go Raili ajalugu läheb tagasi aastasse 1870, mil valmis Balti raudtee ning avati esmakordselt rongiliiklus Eesti ja Venemaa vahel. Kaupu ja inimesi toimetasid toona kahe naaberriigi vahel auruvedurid. Mootorveduritele mindi raudteel üle Nõukogude ajal.

Riigiettevõte Eesti Raudtee moodustati 1. jaanuaril 1992 ülesandega majandada Eesti raudteid. 1998. aastal moodustati Eesti Raudtee rahvusvahelise reisijateveo osakonna baasil ühisettevõte EVR Ekspress. Reaalse majandustegevusega alustati 01. aprillil 1999. Ettevõte põhitegevuseks oli opereerimine rahvusvahelisel Tallinna-Moskva ja Tallinna-Peterburi rongiliinil. Lisaks tegeleti algusaastatel ka veeremi remondi ja hooldustega, mis on nüüdseks üle viidud Go Groupi teise ettevõttesse Go Craft. 

2005. aasta jaanuaris omandas EVR Ekspressi aktsiad AS Go Group. Samal aastal integreeriti ettevõte ASi Go Group kontserni ning ettevõtte sai uueks nimeks AS GoRail.

2019. aastal laiendasime oma tegevusala ning asusime teostama ka kaubavedusid raudteel.

2021. aastal avasime oma koolituskeskuse, asudes välja õpetama uut vedurijuhtide põlvkonda ning pakkudes täiendõpet.