teenused

reisijatevedu

Reisijatevedu Tallinna-Moskva rongiliinil on ajutiselt peatatud.

kaubavedu

Pakume kaubaveoteenust ning manöövertöid reisi– ja kaubarongidele nii jaamadesterminalides kui ka tööstuslikel raudteeharudel.

koolituskeskus

Õpetame oma koolituskeskuses välja nii algajaid vedurijuhte kui pakume täiendõpet juba kogenud tegijatele.

Tutvustus

Oleme 100% eestimaisel erakapitalil põhinev transpordiettevõte. Meie põhitegevuseks on reisijate- kui kaubaveo teenuse osutamine raudteel. Lisaks pakume erinevaid manöövertöid reisi- ja kaubarongidele nii jaamades, terminalides kui ka tööstuslikel raudteeharudel.

UUDISED